Urok: Pritegnite idealnega partnerja 1

By | 13. 2. 2010

Urok se uporablja, ko želimo k sebi pritegniti čim bolj idealnega partnerja.

Postopek je sledeči:

  • v vaših mislih si kreirajte čisto sliko idealnega partnerja
  • povežite idealnega partnerja z vašimi navadami, občutki in stvarmi, ki so za vas pomembne

bodite zelo specifični, ko vizualizirate vas in vašega idealnega partnerja v prihodnosti

  • napišite to: opišite idealnega partnerja, napišite svoje želje, pričakovanja, opišite skupno prihodnost
  • napisano postavite nekam na vidno mesto

več časa, kot boste dnevno posvečali branju tega spiska, prej se bo napisano spremenilo v resničnost

  • vsakodnevno se osredotočite na listo in na glas izgovorite napisano

Spisek lahko dopolnjujete, spreminjate ali ga kakorkoli modificirajte po vaših potrebah. Dejstvo je, da boste v svoje življenje pritegnili točno tisto, kar boste imeli napisano in čemur se boste vsakodnevno posvečali.